DEFINICJA

Wg Stefana Nowaka (1970): "Definicja to pewna wypowiedź określająca, jakie jest znaczenie terminu. Termin definiowany nazywamy definiendum, zwrot określający znaczenie tego terminu definiensem. Powiadamy, że u jednego autora termin <grupa> (definiendum) oznacza zbiór ludzi połączonych wspólnotą więzi i poczuciem odrębności (definiens), gdy  definicja <grupy> w rozumieniu innego autora akcentować będzie kontakt bezpośredni i styczność społeczną w ramach jakiegoś zespołu."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Warszawa: PWN, 1970, s. 71.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DEFINICJA OPERACYJNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DEFINICJA WYLICZAJĄCA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 10 Maj, 2014 - 07:37