SOCJOLOGIA

Wg Stefana Nowaka (1970):" Znacznie bardziej istotne wydaje się, abyśmy wiedzieli co i pod jakim względem zamierzamy badać, i aby otrzymane wyniki były zgodne z badaną rzeczywistością, niż to, do jakiej - mniej lub bardziej arbitralnie określonej - dyscypliny naukowej zaliczone zostaną wyniki naszych badań i metody przez nas stosowane."

Wg Petera Abella (1971): "Nie należę do tych, którzy uważają, że socjologia może być taką samą nauką, jak fizyka czy chemia, chociażby dlatego, że pojęciowym absurdem jest oczekiwanie praw stosowalnych zawsze i wszędzie. Z pewnością jednak wiele można się nauczyć od nauk fizycznych. Mówiąc ogólnie, sądzę, że socjologia winna  skoncentrować się na tworzeniu <racjonalnej> egzystencji społecznej: społeczeństwa ludzi rozumiejących oddziaływania, jakim podlegają oraz konsekwencje własnych poczynń w trudnych sytuacjach. Powszechnie uważa się, że taki stan rzeczy jest prawie czystą iluzją, myślę jednak, że staranna analiza ciągów przyczynowych (...) jest najlepszym wyrazem dążenia w tym kierunku. Nie mogę bowiem oddzielić analizy socjologicznej od tworzenia lepszej egzystencji społecznej."

Wg Anthony'ego Giddensa (2001):

  • "Socjologię można zdefiniować jako systematyczne badanie społeczeństw ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów industrialnych. 
  •  Uprawianie socjologii polega na umiejętności korzystania z wyobraźni i oderwania się od zastanych idei dotyczących życia społecznego.
  • Socjologia jest przedmiotem, który ma szerokie zastosowanie praktyczne. Na wiele sposobów może przyczyniać się do krytyki społecznej i praktycznej reformy społecznej (...)
  • Socjologia powstała jako próba zrozumienia dogłębnych zmian społecznych, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich dwustu - trzystu lat. Nie są to  wyłącznie zmiany w skali całych systemów społecznych, ale również w najbardziej intymnych, osobistych sferach życia człowieka.

(...)."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia Ogólne, Warszawa: PWN, 1970, ss. 22-23., Źródło definicji (papierowe): Peter Abell, Modele w socjologii, Warszawa: PWN, tłum. Marek Tabin, (1971), 1975, s. 9., Źródło definicji (papierowe): Anthony Giddens, Socjologia, tłum. Alina Szulżycka, Warszawa Wyd. Naukowe PWN, (2001) 2004, s. 43.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SPOŁECZEŃSTWO
Zobacz także (linki zewnętrzne): Materiały z konferencji Socjologia i socjologowie we współczesnej Polsce, 2014, na stronach PTS, Zobacz także (linki zewnętrzne): strona EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION, Zobacz także (linki zewnętrzne): strona INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION, Zobacz także (linki zewnętrzne): Kodeks ETYKI SOCJOLOGA, Zobacz także (linki zewnętrzne): strona POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 10 Maj, 2014 - 08:45