GENDER INDEX

Projekt odpowiadający na problem dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy. Gender Index promuje strategię równych szans kobiet i mężczyzn jako optymalną z punktu widzenia etycznego, prawnego i ekonomicznego. Autorami projektu Gender Index są eksperci i ekspertki UNDP (organizacji ONZ ds. rozwoju), a finansuje go Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Wymiernym efektem realizacji projektu jest nowatorski instrument analizy i monitoringu zachęcający pracodawców do przestrzegania zasady gender mainstreaming w polityce kadrowej firmy i wspierający ich działania na tym polu. 

Autor(ka) wpisu: Wanda Czarnota
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji(elektroniczne): EQUAL
Źródło definicji (papierowe): Lisowska E. (red.), Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, Warszawa: UNDP EQUAL, 2007, s. 17.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): GENDER
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 1 Listopad, 2016 - 15:52