MIESZCZAŃSTWO

 Termin "mieszczaństwo" w wąskim znaczeniu oznacza grupę społeczną, a zarazem prawnie wyodrębnioną grupę mieszkańców miast w Europie średniowiecznej i wczesnonowożytnej (stan mieszczański), w szerszym - ogół mieszkańców miast. Odnosi się go również do swoistej formacji kulturowej związanej ekonomicznie z handlem i kapitalizmem, a przeciwstawianej kulturze arystokracji oraz kulturze ludowej (robotniczej, chłopskiej).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Socjologii, tom 2, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, s.233.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MIASTO
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 2 Maj, 2014 - 12:19