DZIEŁO LITERACKIE

Wg Romana Ingardena (1960): " Jakież  to są te warstwy konieczne w każdym dziele literackim? Są one - jak postaram się dalej wykazać - następujące:

1.Warstwa brzmień słownych i budujących się na nich językowych tworów brzmieniowych wyższego rzędu.

2. Warstwa jednostek lub całości znaczeniowych różnego rzędu.

3. Warstwa różnorodnych uschematyzowanych wyglądów i ciągów lub szeregów wyglądowych, a wreszcie:

4. Warstwa przedmiotów przedstawionych w dziele i ich losów."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Roman Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. Maria Turowicz, Warszawa: PWN, 1988, s. 53.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIEŁO SZTUKI
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 17 luty, 2018 - 13:01