RZECZYWISTOŚĆ KULTURALNA

Rzeczywistość kulturalna jest wcieleniem, konkretną realizacją i zarazem empiryczną manifestacją systemu wartości i znaczeń, uporządkowanych we wzory, wzorce i ich konfiguracje. Jako taka jest składową warstwą żywej kultury, w której osoby, działania i ich wytwory tworzą złożone i zmienne sieci relacji.  Z punktu widzenia badacza dotarcie do wartości i znaczeń (a więc do abstrakcyjnej warstwy systemowej czy - jak to nazywał Alfred L. Kroeber - "istoty kultury") jest możliwe albo na drodze spekulatywnych rozważań, albo dzięki analizom rzeczywistości kulturalnej.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK, 2014 rok.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 2 Maj, 2020 - 13:39