RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA

Nazwa definicji: 
RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA
Treść wpisu: 

Wg Alfreda Schütza (1954), 2008: "Pojęcie <rzeczywistości społecznej> pragnę rozumieć tu jako łączną sumę wszystkich obiektów i zdarzń w świecie społecznokulturowym, doświadczanych za pomocą myślenia zdroworozsądkowego przez zwykłych ludzi, żyjących pośród bliźnich i powiązanych z nimi różnorodnymi interakcjami. Jest to świat obiektów kulturowych oraz instytucji społecznych, w którym się urodziliśmy, w którego ramach musimy się odnaleźć i wypracować porozumienie. Od samego początku my, aktorzy na scenie społecznej, doświadczamy świata, w którym żyjemy jako świata natury, jak i świata kultury. Postrzegamy go nie jako świat prywatny, lecz jako intersubiektywny, czyli świat wspólny dla nas wszystkich, zarówno aktualnie dany tu i teraz, jak i potencjalnie dostępny dla każdego. Należy też do tego dodać międzyludzką komunikację oraz język."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Alfred Schütz, O wielości światów, Kraków: Nomos, 2008, ss.6-7.
Dodane przez: 
Węzeł centralny