KRAJOZNAWSTWO

Krajoznawstwo to ruch społeczny oparty głównie na różnych formach turystyki, mający na celu poznanie kraju ojczystego (lub regionu), zachowanie jego zasobów przyrodniczych i kulturowych, popularyzowanie wiedzy o nim.

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 409.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TURYSTYKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 22 Kwiecień, 2014 - 11:59