ANIMACJA KULTURY

Animacja kultury jest pojęciem mocno nacechowanym aksjologicznie. Odnosi się do specyficznego sposobu działania animatora w obszarze żywej kultury konkretnych grup lub społeczności.  Animacyjny sposób działania na rzeczywistość kulturalną wiąże się przede wszystkim z faktem dostrzeżenia przez animatora różnego rodzaju deficytów w życiu owych  grup  lub społeczności. (Tu właśnie pojawia się wartościowanie, w postaci określonych ideałów a nawet ideologii dotyczących przekonań na temat człowieka, pożądanych sposobów funkcjonowania społeczeństwa i jego celów itd.). Mocą wspólnej decyzji animatora i ludzi, wśród których ów działa, stwierdzone deficyty  zostają uznane za możliwe do usunięcia przy pomocy różnorodnych kulturowych narzędzi. Z tego powodu animacja kultury NIE jest tożsama z upowszechnianiem kultury, tym bardziej z jej popularyzacją ani też z edukacją kulturalną, (chociaż animacyjny sposób działania może zawierać  takie elementy). Animacja kultury w grupie lub społeczności wymaga solidnej diagnozy deficytów, przemyślanych metod działania opartych na ideii wyzwalania i wspomagania lokalnych zasobów i - najczęściej - długotrwałego zaangażowania w celu wywołania i utrwalenia zmiany.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2014 rok.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ANIMATOR KULTURY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŻYWA KULTURA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): UCZESTNICTWO W KULTURZE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 26 Marzec, 2014 - 21:23