KOMPETENCJA KULTUROWA

Kompetencje kulturowe – zespół nabytych cech, zdolności umożliwiających swobodne uczestnictwo w kulturze zgodne z normami, wartościami, jest to zdolność do rozpoznawania, uczenia się, zmiany treści kultury. Dzięki określonym kompetencjom można treści kultury przekazywać następnym pokoleniom, wzbogacać kapitał kulturowy o nowe wartości, wzory. Są one niezbędne do pełnego uczestniczenia w społeczeństwie.

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Kompetencje kulturowe" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne): UCZESTNICTWO W KULTURZE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 10 Lipiec, 2014 - 10:32