FILOZOFIA

Słowo filozofia (z greki φιλοσοφία  (…) dosłownie „umiłowanie mądrości”) oznacza aktywność i dziedzinę wiedzy istniejącą na Zachodzie od starożytności i przejawiającą się w pytaniach, w interpretacjach i refleksjach dotyczących świata i ludzkiej egzystencji. (…) Przypisuje się jej różne cele: poszukiwanie prawdy,  rozważania o dobru i pięknie, o sensie życia, o szczęściu. Jednakże w szerszym sensie polega ona na systematycznym ćwiczeniu się w myśleniu, w refleksji. Od początku nastawiona na dialog i ideowe spory, filozofia może być rozumiana także jako praktyka analizy, definiowania, tworzenia pojęć i namysłu nad nimi. więcej

Stan na 22.12.2013 r. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Philosophie" w Wikipedii francuskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Etyka", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Estetyka", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Fenomenologia", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Hermeneutyka"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 Styczeń, 2014 - 10:29