TEATR ABSURDU

Teatr absurdu, antyteatr, nowy teatr, awangardowy kierunek dramatyczny (ok. 1950 – początek lat 60.), zapoczątkowany we Francji (…); nazwa nawiązuje do egzystencjalistycznego poczucia absurdalności świata; skierowany przeciw tradycyjnym formom teatralnym wywodził się z dramaturgii Alfreda Jarry’ego i surrealizmu, ulegał także wpływowi prozy Franza Kafki; główni przedstawiciele: Samuel Beckett, Arthur Adamov, Eugène Ionesco, Jean Genêt (…); w utworach swych za pośrednictwem groteski, parodii, fantastyki, absurdu słownego i sytuacyjnego [autorzy ci] przekazywali pesymistyczną wizję losu ludzkiego i współczesnej cywilizacji; w literaturze polskiej z teatrem absurdu związani są m.in. Stanisław Mrożek i Tadeusz Różewicz. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 4, Warszawa: PWN, 1976, s.417.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Teatr"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 Styczeń, 2014 - 10:18