TEATR ULICZNY

Teatr uliczny – teatr dający pokazy i przedstawienia na zewnątrz tradycyjnych zabudowań miejskich: na ulicach, placach, rynkach, podwórzach (...) Chęć wyjścia poza budowlę teatralną wiąże się z pragnieniem bliższego zetknięcia się z odbiorcą, który, nie ma zwyczaju chodzenia do teatru (...). Współcześnie (...) teatr uliczny przejawia tendencję do pewnej instytucjonalizacji: organizowane są cykliczne festiwale (...) uczestniczy w oficjalnych uroczystościach miejskich. Zawsze jednak pozostaje wierny swojemu celowi, którym jest przeciwstawienie się i uniezwyklenie codzienności.

  

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s.542.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Teatr", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Sztuki wizualne", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Publiczność"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 20:02