HIPERTEKST

Hipertekst – sposób organizacji (łączenia) elementów tekstowych i posiadających funkcje tekstowe znajdujących się w cyberprzestrzeni, możliwy do zrealizowania w środowisku komputerowym. (…) „Nielinearność” i →  interaktywność hipertekstu to jego podstawowe wyróżniki: użytkownik porusza się pomiędzy poszczególnymi składnikami hipertekstu (nodami, leksjami) uruchamiając informatyczne powiązania między nimi (→ link,  hiperłącze) i tworząc specyficzną ścieżkę (path), podobną do narracji w tradycyjnym, linearnym tekście. (…) Hipertekst dzięki zastosowaniu odpowiednich języków programowania ( HTML) pozwala łączyć ze sobą w sieć rozmaite elementy, dostępne dla użytkowników operujących także na odległych  terminalach komputerowych, co sprawia, że cała struktura  Internetu ma obecnie formę hipertekstu, rozwiniętego zwłaszcza dzięki  stronom WWW, na których znajdują się linki do obiektów tekstowych, obrazowych i dźwiękowych. Każdy hipertekst posiada miejsca, dzięki którym użytkownik może „wejść” w jego strukturę, a także ją opuścić ( interfejs ); przybierają one postać schematu graficznego (…), niekiedy jednak stanowią rozbudowaną kompozycję ( grafika komputerowa ); miejscami takimi są strony WWW zwane „domowymi” lub główne strony → portali internetowych i  wortali. Hipertekst może mieć strukturę zamkniętą na nośniku danych () lub otwartą, funkcjonującą w sieci. (…) Hipertekst jest strukturą typową dla  gier komputerowych,  baz danych oraz  encyklopedii multimedialnych, jednak jego pojawienie się dało impuls rozwoju  nowych mediów i  multimediów (…). Pierwowzorów hipertekstu poszukuje się w strukturach encyklopedii wyposażonych odsyłacze, w literaturze opartej na pomyśle układu swobodnego lub określanego przez wzór matematyczny, grę karcianą, reguły szachowe (…), a także w Biblii; istotną różnicą jest tu właściwość przestrzeni komunikacyjnej: linearność narzucana przez pismo alfabetyczne i nielinearność cyberprzestrzeni. Naukowa refleksja nad hipertekstem stanowi dziś jeden z głównych wątków interpretacji kultury medialnej, wiążąc się z centralnymi kategoriami teorii literatury, antropologii, filozofii i socjologii postmodernistycznej.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, ss.75-76.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): NTERTEKSTUALNOŚĆ
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 26 Styczeń, 2020 - 19:40