ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Antropologia kulturowa, dyscyplina zaliczana do zespołu nauk społecznych i/lub nauk kulturoznawczych; jest także jedną z podstawowych dziedzin nauk antropologicznych (obok antropologii fizycznej, etnolingwistyki, etnohistorii i antropologii stosowanej) zajmującą się kulturowymi aspektami ludzkiej egzystencji. Antropologia kulturowa bada organizację kultury, rządzące nią prawa, znaczenie i funkcje jej poszczególnych elementów, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur, w celu konstruowania ogólnej teorii kultury i zrozumienia specyfiki konkretnych kultur zarówno obcych, jak i własnej. Antropologia kulturowa ukształtowana głównie w USA, stała się amerykańskim odpowiednikiem brytyjskiej antropologii społecznej i europejskiej etnologii. Z czasem termin antropologia kulturowa upowszechnił się także poza USA (m.in. w Polsce) (…). Tradycyjnym przedmiotem antropologii kulturowej były małe społeczności przedindustrialne (plemienne i chłopskie), poznawane podczas długotrwałych badań terenowych. Obecnie jej zainteresowania obejmują także współczesne społeczeństwa przemysłowe. Antropologia kulturowa powiązana jest m.in. z psychologią, ekologią, historią, archeologią, językoznawstwem. Zachowuje jednak własną specyfikę i kładzie nacisk na analizę składników kultury (wzorów, struktur, wartości, norm, idei, symboli, instytucji, znaczeń) w ich wzajemnym sprzężeniu i powiązaniu z innymi sferami rzeczywistości. (…)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Gazety Wyborczej, tom 1, Kraków: Mediasat Group, 2005, ss.445-446.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ETNOGRAFIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KULTURA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 30 Lipiec, 2021 - 22:28