EGALITARYZM

1. Egalitaryzm [franc.], pogląd społeczno-polityczny, uznający za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasadę całkowitej równości warunków życia, praw i dochodów ludzi; przeciwieństwo elitaryzmu; egalitaryzm stanowi składnik ideologii wszelkich ruchów plebejskich, programów demokratycznych i socjalistycznych, a także utopii społecznych oraz socjalizmu utopijnego i komunizmu (…).

2. Egalitaryzm (franc. égalité – dążący do równouprawnienia), pogląd społeczno-polityczny, według którego sprawiedliwy ustrój polega na całkowitej równości praw i obowiązków wszystkich obywateli. Egalitaryzm opiera się na założeniu, że ludzie są z natury równi i mają podobne potrzeby (…).

 (drobne zmiany dotyczące skrótów w oryginalnym tekście  - AD)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s. 666., Źródło definicji (papierowe): 2) Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s. 89.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Społeczeństwo"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 21:09