MIEJSCE

Wg Tuana Yi-Fu (1987): "Przestrzeń jest w zachodnim świecie powszechnie przyjętym symbolem wolności (...)  zamknięta i uczłowieczona przestrzeń staje się miejscem. W porównaniu z przestrzenią miejsce jest spójnym centrum ustalonych wartości.  Istotom ludzkim potrzebne jest zarówno miejsce, jak i przestrzeń (...)." 

Wg Zbigniewa Rykiela (2005): "Miejsce interpretuje się (...) jako przestrzeń oswojoną i zhumanizowaną, część przestrzeni brzemienną w sens. Uważa się, że przestrzenie otrzymują swą swoistość od miejsc."

Wg Bohdana Jałowieckiego (2011): "Na czym więc polega wyjątkowość miejsc? Wśród istotnych cech decydujących o powstaniu miejsca wymienić można położenie i urodę krajobrazu, bogatą historię zapisaną w unikatowych dziełach architektury, legendę o sławnych ludziach, którzy w danym miejscu żyli i tworzyli, specyficzną twórczość tam rozwijaną czy też ważne, a niekiedy niezwykłe wydarzenia, które ugruntowały się w zbiorowej pamięci. W ten sposób miejsca stają się istotne nie tylko dla jednostki, lecz także dla szerszych zbiorowości. Większość z nich ma wartość jedynie w skali lokalnej i/ lub regionalnej, ale niektóre są ważne dla całego narodu; inne odgrywają taką rolę dla wyznawców danej religii, a jeszcze inne wydają się istotne nawet w skali globalnej, o czym świadczy na przykład Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego sporządzana przez UNESCO."

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, Warszawa: PIW, 1987, s. 13 i nast. , Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Rykiel, Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, (w:) Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2005, s. 68.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRZESTRZEŃ
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 10 Listopad, 2020 - 14:29