PORTRET LITERACKI

Portret literacki - jest  szczegółowym opisem postaci, koncentrującym się zarówno na jej cechach fizycznych jak i osobowości (stanowi połączenie etopeji i prozopografii). Rolą portretu literackiego jest najczęściej  zaoferowanie czytelnikowi pogłębionej wizji opisywanego bohatera, wykraczającej daleko poza to, co dostrzegalne w zwykłych kontaktach. Może być pojedynczym elementem narracji lub wyłaniać się stopniowo w ciągu całego dzieła w miarę posuwania się akcji (wówczas możliwy jest opis zmian jakie zachodzą w osobowości bohatera).

Stan na 16.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne): Etopeja, Podobne terminy (linki wewnętrzne): Prozopografia
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 17 Grudzień, 2013 - 07:11