ETOPEJA

Etopeja (z gr. ethos - zwyczaj i porco - opisywać) - jest figurą retoryczną, stanowiącą opis osobowości postaci literackiej (jej cech psychologicznych, postaw moralnych, zwyczajów, duchowości, emocjonalności itp.). W retoryce starożytnej funkcją etopeji było opisanie wyłącznie postaw etycznych i moralnych, dziś może dotyczyć każdego aspektu wewnętrznego postaci, przy czym dopuszcza całkowitą swobodę literacką odnośnie treści, na które autor chce zwrócić uwagę. Etopeja nie musi być zatem opisem całościowym, może służyć budowaniu bohatera w oparciu o wybrane tylko elementy (np. emocjonalność), które wedle zamysłu twórcy mają dominować w osobowości opisywanego człowieka.

Stan na 16.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Etopeja" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 17 Grudzień, 2013 - 06:52