GRUPA ODNIESIENIA

Wg Ralfa Dahrendorfa (1968): "Kategoria ta, mająca swoje korzenie w psychologii społecznej i użyta przez Mertona głównie w rozumieniu tej dyscypliny, wywodzi się z obserwacji, że ludzie orientują swoje zachowanie zgodnie z aprobatą lub dezaprobatą grup, do których sami nie należą. Grupy odniesienia są grupami zewnętrznymi (outgroups), które pełnią funkcję [dostarczania] standardów wartości; stanowią ramę odniesienia, w której osoba ocenia zachowanie swoje i innych. (...) Jeśli określimy grupę odniesienia nie jako dowolnie wybraną grupę zewnętrzną, ale jako grupę, z którą osoba ma związek konieczny ze względu na swoją pozycję społeczną, możemy uznać, że każdy segment pozycji ustanawia stosunek pomiędzy zajmującym pozycję a jedną bądź większą liczbą grup odniesienia.(...)  Nasza teza mówi, iż podmiot, który definiuje oczekiwania wobec roli danej pozycji oraz związane z nimi sankcje, może zostać znaleziony w normach i sankcjach grupy odniesienia dla tej pozycji, a zwłaszcza w takich normach i sankcjach, które odnoszą się do danej pozycji. (...) Wynika z tego, że w celu wyrażenia oczekiwań związanych z daną pozycją musimy najpierw zidentyfikować jej grupy odniesienia, a następnie dowiedzieć się, jakie w tych grupach panują normy odnoszące się do poszczególnych pozycji."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Ralf Dahrendorf, Grupy odniesienia i przypisywanie ról, (w:) Piotr Sztompka. Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Wyd. Znak, 2005, ss.538, 540.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ROLA SPOŁECZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 luty, 2017 - 18:41