WYWIAD

Wg Janusza Sztumskiego (1999): "Wywiad - najogólniej biorąc - jest rozmową kierowaną, w której biorą udział co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent. Nie jest to po prostu konwersacja, lecz taka rozmowa, poprzez którą badający chce uzyskać od respondenta dane określone celem badań. (...) jest to  swoista metoda badań, w której zakłada się ścisłe współdziałanie ze sobą badającego i respondenta. Wywiad jest pewnym procesem, w którym badający stara się oddziaływać na  badanego stawianymi pytaniami i skłonić go do udzielenia wypowiedzi na temat będący przedmiotem badań. (...) Jest to jedna z metod badawczych, jakie umożliwiają równoległe stosowanie innej - mianowicie obserwacji. Jest to również jedna z najbardziej elastycznych i wnikliwych metod badań społecznych - jak zauważa trafnie J. Szczepański. (...) Możemy zatem wyróżnić następujące wywiady: ustne i pisemne; skategoryzowane i nieskategoryzowane; jawne i ukryte; indywidualne i zbiorowe oraz panelowe."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik badawczych badań społecznych, Katowice: "Śląsk", 1999, ss.131-132.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): OBSERWACJA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Grudzień, 2020 - 16:50