DZIEDZICTWO KULTUROWE

 Wg Stanisława Ossowskiego (1966): „Na dziedzictwo kulturowe grupy społecznej składałyby się pewne wzory reakcji mięśniowych, uczuciowych i umysłowych, według których kształcą się dyspozycje członków grupy, ale żadne przedmioty zewnętrzne nie wchodziłyby w skład tego dziedzictwa”.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stanisław O s s o w s k i, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, (w:) tenż e, Dzieła, t. II, Warszawa: PWN, 1966, s. 60.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KULTURA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 5 Grudzień, 2020 - 12:37