DEFINICJA OPERACYJNA

Wg Witolda Marciszewskiego (1970): "Definicja należy do operacyjnych, gdy sens definiowanego terminu, czyli definiowane pojęcie określa się przez podanie czynności (operacji) prowadzących do utworzenia owego pojęcia. (...) 1. definiowany termin ma sens tylko w tej dziedzinie, w której odpowiednie operacje są wykonalne (...) 2. skoro na znaczenie terminu składa się opis operacji pomiarowych, to terminy zdefiniowane przy pomocy różnych operacji różnią się między sobą znaczeniem. (...) Pojęcie definicji operacyjnej zostało w toku używania rozciągnięte również na te definicje, w których zamiast czynności pomiarowej opisuje się innego rodzaju operacje wykonywane przez obserwatora."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum, 1970, s. 40.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TERMIN, Podobne terminy (linki wewnętrzne): POJĘCIE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 25 Kwiecień, 2020 - 19:12