WYIDEALIZOWANY MODEL POZNAWCZY (ICM)

Wg George'a Lakoffa (1987), 2011:  "Główną tezą tej książki jest to, że naszą wiedzę porządkujemy za pomocą struktur zwanych wyidealizowanymi modelami poznawczymi (...) (ICM-ami (...)) i że struktura kategorii oraz efekty prototypowe są ubocznymi produktami tej organizacji. To, co powiemy na temat modeli poznawczych, wyrosło na gruncie językoznawstwa kognitywnego i pochodzi z czterech źródeł: semantyki ram Charlesa Fillmore'a (...), teorii metafory  i metonimii George'a Lakoffa i Marca Johnsona (...), gramatyki kognitywnej Rolanda Langackera (...) i teorii przestrzeni mentalnych Gilles'a Fauconniera.(...) Każdy ICM jest złożoną strukturą całościową, gestaltem, który ustrukturowany jest według czterech zasad:

- zasady struktury propozycjonalnej, jak w ramach Fillmore'a

- zasady struktury schematyczno-wyobrażeniowej, jak w gramatyce kognitywnej Langackera

- zasady rzutowania metaforycznego, jak w opisie Lakoffa i Johnsona

- zasady rzutowania metonimicznego, również jak u Lakoffa i Johnsona.

Każdy ICM nadaje strukturę przestrzeni mentalnej, rozumianej tak jak u Fauconniera."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): George Lakoff, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, Kraków: Universitas, 2011, s. 66.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): RAMA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 15 Marzec, 2020 - 14:42