SKRYPT

Wg Pawła Stróżaka ( 2010):  "(...) skrypt, czyli wiedza jednostki o wydarzeniach pojawiających się w różnych sytuacjach społecznych, określająca zachowania właściwe dla danej sytuacji (...). Według teorii script pointer plus tag (SP+T theory; Arthur C. Graesser i in., 1980) zaobserwowanie jakiejkolwiek sytuacji odnoszącej się do określonego skryptu skutkuje powstaniem śladu pamięciowego, który składa się z dwóch elementów: (1) wskaźnika (pointer), który podczas przypominania odsyła do ogólnego skryptu zawierającego cały zbiór czynności typowych dla tego skryptu; (2) znacznika (tag) – odsyłającego do elementów wyróżniających się, a więc do zbioru czynności, które są nietypowe dla danego skryptu. Zgodnie z teorią, fałszywe rozpoznania będą powstawały znacznie częściej w przypadku sytuacji typowych dla danego skryptu i znacznie rzadziej w przypadku sytuacji nietypowych"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Paweł Stróżak,Wpływ skryptu i sugestii na powstawanie fałszywych rozpoznań, (w:) "Przegląd Psychologiczny", 2010,t. 53, Nr 4, s.464.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): RAMA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SCHEMAT
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 15 Marzec, 2020 - 13:22