GUST (SMAK)

Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "Smak (...) charakterystyczny dla danej epoki lub danej grupy społecznej zespół upodobań estetycznych, uświadamianych w mniejszym lub większym stopniu, określających stosunek do dzieł sztuki i wpływających na ich percepcję. Obowiązujący w danym czasie smak jest wynikiem zarówno tradycji, jak i nowych tendencji w sztuce.(...) Smak jest z reguły zróżnicowany społecznie, (...) Kategoria smaku pojawiła się po raz pierwszy w połowie XVII wieku w pismach hiszpańskiego teoretyka Baltasara Graciána. (...) Smak jest jednym z podstawowych pojęć w estetyce Immanuela Kanta (...)"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Słownik Terminów Literackich, Ossolineum, 2000, s. 514.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIEŁO SZTUKI, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ESTETYKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 6 Styczeń, 2020 - 13:18