STYL POZNAWCZY

Wg Słownika Psychologicznego (1985): (...) pojęcie wprowadzone przez Hermana A.Witkina na oznaczenie indywidualnych różnic w zakresie procesów poznawczych związanych z odzwierciedlaniem otoczenia; Witkin podzielił ludzi na 2 grupy w zależności od tego, czy odzwierciedlają otoczenie raczej w sposób globalny, uzależniony od kontekstu ("zależni od pola"), czy raczej w sposób zróżnicowany, analityczny ("niezależni od pola"), oraz wykazał, że różnice w stylach poznawczych związane są z głębszymi warstwami osobowości, które z kolei zdeterminowane są sposobem wychowania (postawami rodzicielskimi).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik Psychologiczny, Warszawa: WP, 1985, s.299.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): STYL
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 27 Październik, 2019 - 20:49