INTERPRETACJA

Wg Stuarta Halla (1997): "Nie istnieje bowiem prawo gwarantujące, że rzeczy będą posiadać <jedno prawdziwe znaczenie> ani że znaczenia nie będą się zmieniać w czasie. Stąd działania na tym obszarze [badania obrazów - BF] w nieunikniony sposób mają charakter interpretacji - nie decyzji, kto ma <rację>, a kto się <myli>, lecz dyskusji pomiędzy tak samo wiarygodnymi, chociaż czasem konkurującymi ze sobą i zwalczającymi się, znaczeniami i interpretacjami. Najlepszy sposób na <rozstrzygnięcie> takiej rywalizacji odczytań polega na tym, by przyjrzeć się konkretnemu przykładowi i spróbować szczegółowo uzasadnić własną interpretację, odnosząc ją do rzeczywistych praktyk i użytych form znaczeniowych oraz znaczeń, które, naszym zdaniem, są z ich pomocą tworzone."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stuart Hall, Introduction, (w:) tenże (red.), Representation: Cultural Representations and Siginifying Practices, London: Sage, s. 9.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): OPIS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 3 Czerwiec, 2019 - 11:52