KRĄG SPOŁECZNY

Wg Ryszarda Dyoniziaka, Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego i Zbigniewa Pucka (1974): "Najbardziej płynny charakter spośród tych struktur mają kręgi społeczne, czyli zespoły osób (najczęściej o zmiennym składzie) spotykających się stale i utrzymujących styczności osobiste. Kręgi społeczne różnią się od grup społecznych brakiem wykrystalizowanej organizacji wewnętrznej i wyrazistej zasady odrębności. Krąg społeczny wywiera w związku z tym mniejszy wpływ na zachowanie swych członków, nie kontroluje ich bowiem tak skutecznie jak grupa. Nie opiera się on na trwałych stosunkach społecznych, lecz jest raczej wyodrębniającym się układem wzajemnych oddziaływań. W rezultacie członkowie takiego kręgu nie mają określonych trwałych obowiązków względem siebie. Natomiast w kręgu społecznym wytwarza się z reguły atmosfera solidarności i wzajemnej odpowiedzialności członków za siebie, a mimo braku systemu kontroli istnieje w nim jednak presja na określony sposób zachowania. Każdy człowiek uczestniczy w różnych kręgach społecznych (...) Niezwykle ważną cechą kręgu społecznego jest to, że skupia się on wokół tzw. przywódcy opinii, którą to rolę przyjmuje osoba ciesząca się w oczach pozostałych szczególnym autorytetem, wynikającym np. z jej uznanych kwalifikacji intelektualnych, moralnych, pozycji społecznej, dostępu do źródeł informacji czy dyspozycji charyzmatycznych."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Ryszard Dyoniziak, Jerzy Mikułowski-Pomorski i Zbigniew Pucek,Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa, 1974, ss.38-50, (w:) Marian Malikowski, Stanisław Marczuk, Socjologia ogólna, Tyczyn: WSS-G, 1996, s. 312.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): GRUPA SPOŁECZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SPOŁECZNOŚC LOKALNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 16 Grudzień, 2018 - 15:15