LEGENDA NAUKOWA

Wg Adama Podgóreckiego (1980): "Wśród rozmaitych rodzajów legend naukowych (przez legendę naukową (...) należy rozumieć  nieprawdziwą,w jakimś stopniu, opowieść mającą na celu podwyższenie społecznej rangi określonej tezy naukowej) wyróżniono uprzednio legendę naukową dotyczacą teraźniejszości. Jak się zdaje, rozwój nauki światowej znajduje się obecnie na tym etapie, na którym produkowanie i fabrykowanie tego rodzaju legend zaczyna być procesem nagminnym."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Adam Podgórecki, Legenda naukowa, (w:) Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski, (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum, 1980, s.116.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRESTIŻ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): NAUKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): LEGENDA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 5 Listopad, 2018 - 15:51