LEGENDA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła LEGENDA

Legenda - opowieść z życia bohaterów, zazwyczaj świętych i męczenników, nie znajdująca potwierdzenia w materiale historycznym; opowieść fantastyczna o wydarzeniach historycznych, oparta zazwyczaj na podaniach ludowych; klechda, mit; wyjaśnienie symboli na mapach, tabelach wykresach itp.; napis na medalu, monecie; (...) z  łacińskiego legere "zbierać, wybierać, czytać". (...) 

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 585.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła LEGENDA

Legenda (łac. legenda – to co powinno być przeczytane) – gatunek literacki będący opowieścią posługującą się elementami niezwykłości oraz cudowności, w szczególności o życiu świętych i męczenników. Często osnuta na wątkach ludowych i apokryficznych; rozpowszechniona w średniowieczu. Pierwotnie przekazywana ustnie, następnie zapisywana. Przykładem jest Legenda o świętym Aleksym czy legendy arturiańskie.

W szerszym znaczeniu legenda jest baśniową opowieścią o historii jakiegoś miejsca lub osoby. Często opowiada o powstaniu jakiegoś miasta lub państwa, może zawierać również zdarzenia historyczne. W tym kontekście wyróżnia się bardziej szczegółowe rodzaje legend, jak legenda miejska czy legenda herbowa. Przykłady: 


W jeszcze szerszym znaczeniu legenda jest zbiorem poglądów na temat jakiejś osoby, miejsca, zdarzenia czy zjawiska funkcjonujących w świadomości społecznej, które są pewną idealizacją lub są wręcz fałszywe. W aspekcie literackim mówi się wówczas o legendzie literackiej lub micie literackim. Przykładem takiego zastosowania terminu "legenda" jest tu tytuł książki 
Miłosza Legendy nowoczesności[2].  więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Legenda" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak