AUTORYTET

Wg Jana Szczepańskiego (1980): "Autorytet jest zatem wytworem odbiorców uznających wysoką wartość twórcy. Rzecz jasna, że autorytetami stają się często także ludzie umiejący tworzyć sobie publicity lub mający do dyspozycji aparat kształtowania opinii wytwarzający uznanie i tworzący czy to legendę, czy mit, czy poprzez reklamę narzucający pogląd o wysokiej wartości danego człowieka i jego wielkiej wiedzy. Istnieją wszakże wyraźne granice takiego <sztucznego> tworzenia autorytetów w nauce, gdyż dzieło czy prace każdego poddawane są nieustannej ocenie."

Wg Elżbiety Neyman (1980): "Prowizorycznie ustalamy, że autorytet jest atrybutem tych ludzi, którzy z racji  uznania ich przewagi przez innych posiadają możliwość wpływu na ich postawy i zachowania w warunkach wykluczających bezpośrednią presję."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jan Szczepański, Autorytet w nauce, (w:) Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski, (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum, 1980, s.16., Źródło definicji (papierowe): Elżbieta Neyman, Prestiż naukowy w amerykańskich badaniach empirycznych: metody i efekty badawcze,(w:) Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski, (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum, 1980, s. 195.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRESTIŻ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): AUTORYTET PEDAGOGICZNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 7 Listopad, 2020 - 13:28