DZIEDZICTWO KULTUROWE

Pierre Bourdieu (1974): "Dziedzictwo jest zespołem praw pierwokupu przyszłości [préemption sur le futur] - pozycji społecznych do zajęcia, i przez to - możliwych sposobów bycia człowiekiem." ç

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Avenir de classe et causalité du probable, (w:) "Revue Française de Sociologie", t.XV, 1974, s.15.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYKSZTAŁCENIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRZEMOC SYMBOLICZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 7 Październik, 2018 - 10:47