SŁOWO

Wg Josta Triera (1931): "Żadne wypowiedziane słowo nie jest tak wyodrębnione w świadomości mówiącego i słuchacza, jak można by sądzić na podstawie jego odrębności fonetycznej. Zawsze współbrzmi z nim sens przeciwny. A nawet więcej - wśród wyłaniających się przy wypowiedzeniu słowa związków pojęciowych stosunek przeciwieństwa sensów jest tylko jednym z nich, i to nie najważniejszym. Wokół słowa wyłania się mnóstwo innych, pozostających w stosunku do wypowiedzianego w pojęciowo bliższym lub dalszym sąsiedztwie. Chodzi o pokrewieństwa pojęciowe. Owe inne słowa wraz ze słowem wypowiedzianym składają się na rozczłonkowaną całość, strukturę, którą można nazwać polem słowa lub językowym polem znaku. "

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jost Trier, O polach słownych i pojęciowych, (w:) Jerzy Pelc, Leon Koj (red.), Semiotyka dziś i wczoraj, Ossolineum,1991, s.257.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): POLE SŁOWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): STRUKTURA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): JĘZYK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNAK
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 8 Styczeń, 2018 - 11:59