POLE SŁOWA

Wg Josta Triera (1931): "Pole słowa jest przyporządkowane jakiemuś mniej lub bardziej  zamkniętemu kompleksowi pojęciowemu, którego podział wewnętrzny przejawia się w rozczłonkowanej  strukturze tego pola; w niej jest on dany uczestnikom wspólnoty językowej. Struktura uwidoczniona w tym treściowo powiązanym wycinku słownika - właśnie w polu słownym - jest zewnętrzną, znakową stroną podziału pojęciowego dokonywanego w każdym kompleksie, zespole, kręgu pojęć przez wspólnotę językową i dla niej. Poszczególne słowa mozaikowo składające się na pole słowne, na szatę słowną, ze względu na swą liczbę i układ zakreślają granice zespołu pojęć i jego wewnętrzny podział."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jost Trier, O polach słownych i pojęciowych, (w:) Jerzy Pelc, Leon Koj (red.), Semiotyka dziś i wczoraj, Ossolineum,1991, s.257.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): JĘZYK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): POJĘCIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SŁOWO, Podobne terminy (linki wewnętrzne): POLE SEMANTYCZNE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 18 Styczeń, 2018 - 11:11