KONOTACJA

Wg Umberto Eco (1991): "Stosunek konotacji powstaje wtedy, gdy para złożona z oznacznika i z denotowanego znaczenia staje się w całości oznacznikiem jakiegoś znaczenia dodatkowego. Konotacja więc ma za punkt wyjścia nie sam tylko oznacznik, lecz oznacznik i znaczenie razem wzięte. Może się zresztą zdarzyć, że ta konotacja zrodzi drugą, dla której znaczenie poprzednio konotowane stanie się oznacznikiem jako dla nowego znaczenia (...) splot przenośni i porównań (...) opiera się na mechanizmach konotacyjnych."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Umberto Eco, Nieobecna struktura, Warszawa: Wyd. KR, 1996, s. 57.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DENOTACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNACZENIE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 8 Grudzień, 2017 - 13:50