SEMIOTYKA

Wg Małej Encyklopedii Logiki (1970): "Semiotyka (...) Ogólna teoria znaków, ze szczególnym uwzględnieniem znaków tworzących język, czyli wyrażeń. Semiotyka dzieli się na trzy działy: semantykę, pragmatykę i syntaktykę. Podstawą tego podziału, pochodzącego od Chrlesa Morrisa, jest rodzaj stosunków w jakich uczestniczą znaki."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski, Semantyka, (w:) tegoż (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum:1970, s.263.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SYNTAKTYKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SEMANTYKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Grudzień, 2017 - 17:19