SYNTAKTYKA

Wg Małej Encyklopedii Logiki (1970): "Syntaktyka opisuje stosunki zachodzące między znakami wewnątrz języka. Przedmiotem syntaktyki są te stosunki wewnątrzjęzykowe, które mają charakter formalny, to jest takie, że aby je stwierdzić, nie trzeba znać znaczenia wyrażeń. Toteż znając reguły konstruowania wyrażeń, możemy ocenić poprawność każdego zwrotu (...) Podobnie, stosując reguły przekształcania wyrażeń (na przykład podstawiania, odrywania itp.), możemy otrzymywać nowe wyrażenia z wcześniej przyjętych, nie wiążąc z nimi żadnego znaczenia."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski, Semantyka, (w:) tegoż (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum:1970, s.263.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): JĘZYK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNAK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNACZENIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SEMANTYKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Grudzień, 2017 - 14:02