LITERATURA

Wg Richarda Ohmanna (1971): "Zaryzykowałbym nawet twierdzenie dalej idące: literaturę można zasadnie zdefiniować jako wypowiedź, w której akty pozorne mają charakter hipotetyczny. Wokół tych aktów czytelnik, posługując się swą złożoną wiedzą o regułach rządzących aktami illokucyjnymi, konstruuje hipotetycznych mówiących i sytuację - fikcyjny świat - nadając w ten sposób sens tym aktom. Dokonanie tego określane jest jako mimesis."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Richard Ohmann, Mowa, działanie styl, (w:) Michał Głowiński (red.), Znak, konwencja, styl, Warszawa: Czytelnik, 1977, s. 144.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYPOWIEDŹ
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 3 Grudzień, 2017 - 12:22