WYPOWIEDŹ

Wg Richarda Ohmanna (1971): "Wypowiedź to zbiór struktur gramatycznych, wyposażonych w znaczenie. Stanowi ona także próbę oddziaływania na odbiorcę. Moim zdaniem te dwa fakty z dziedziny ontologii wypowiedzi są uznawane w rozmaitych teoriach stylu, jednakże trzeci - mianowicie fakt, iż wypowiedź jest zbiorem aktów illokucyjnych, nie jest dostatecznie uwzględniany, chociaż na to zasługuje."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Richard Ohmann, Mowa, działanie styl, (w:) Michał Głowiński (red.), Znak, konwencja, styl, Warszawa: Czytelnik, 1977, s. 135.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): AKT MOWY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNACZENIE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 3 Grudzień, 2017 - 12:05