SŁOWNIK

Wg Umberto Eco (1968): " Słownik stanowi system opozycji znaczeniowych, ale nie musi obejmować reguł łączenia, bo może je czerpać z kodu, którego jest słownikiem. Tak np. słownik konotacyjny przydziela inne wartości znaczeniom kodu denotacyjnego, na którym się opiera, ale przyjmuje jego reguły konstrukcji."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Umberto Eco, Nieobecna struktura, Warszawa: Wyd. KR, 1996, s.69.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KOD JĘZYKOWY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DENOTACJA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 30 Listopad, 2017 - 13:43