AKTOR LALKARZ

Uprawia zawodowo sztukę poruszania lalkami (np. marionetkami, pacynkami itp.) i przedstawiania za ich pomocą treści sztuki; użycza lalce głosu.

Zadania zawodowe:

 • granie z użyciem lalki roli opracowanej przez reżysera i/lub choreografa;
 • poruszanie lalkami teatralnymi (marionetkami, pacynkami, jawajkami, kukiełkami) zgodnie z techniką poruszania lalką w celu odegrania zaplanowanej roli;
 • użyczanie lalkom głosu;
 • opracowywanie własnych układów do tekstów, pomysłów innych autorów lub własnych;
 • uczestniczenie w próbach przedstawienia, współpracowanie z reżyserem 
  i zespołem w przypadku występów zespołowych,
 • uczestniczenie w przygotowaniach wizualnej strony przedstawienia;
 • przygotowywanie się do występu scenicznego, doskonalenie techniki poruszania laką;
 • stałe doskonalenie sprawności warsztatowej: psychomotorycznej, fizycznej 
  i głosowej przez uprawianie odpowiednich ćwiczeń, doskonalenie śpiewu, artykulacji itp.;
 • doskonalenie różnych umiejętności zawodowych (np. śpiew solowy, zespołowy), w zakresie potrzebnym do zadań scenicznych z użyciem lalki;
 • doskonalenie technik animacji;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
 • Dodatkowe zadania zawodowe:
 • projektowanie lalek, masek itp.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Aktor lalkarz" w wyszukiwarce zawodów MRPiPS
Podobne terminy (linki wewnętrzne): AAKTOR/AKTORKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): AKTOR CYRKOWY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 8 Listopad, 2017 - 08:12