WIDZ

Guy Debord (1992): "Wyobcowanie widza w przedmiocie kontemplacji (który jest owocem nieświadomej działalności samego widza) wyraża się w sposób następujący: im więcej kontempluje, tym mniej żyje; im silniej utożsamia się z oficjalnymi obrazam szczęścia, tym gorzej rozumie swoje życie i pragnienia."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, Warszawa: PIW,2006, s.43.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): WIDZ FILMOWY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 18 Sierpień, 2016 - 12:52