TRYB ŻYCIA

 "Stylu życia w przyjętym tu rozumieniu nie należy zatem utożsamiać z <trybem życia>, o którym pisał K.Marks co następuje: <Sposób w jaki [ludzie - A.S.] wytwarzają sobie środki do życia, zależy przede wszystkim od właściwości samych tych środków do życia, które ludzie zastają i które mają odtwarzać. Ten sposób wytwarzania rozpatrywać należy nie tylko od tej strony, że jest on odtwarzaniem fizycznej egzystencji osobników. Jesto to już raczej pewien określony rodzaj uzewnętrzniania się ich życia, pewien określony tryb życia. Jak osobniki życie swe uzewnętrzniają - takie są> (Ideologia niemiecka, t. "Feuerbach", w: Dzieła, t.3, Warszawa 1961, s.62). <Tryb życia> (czy: <sposób życia>) w analizie marksowskiej jest więc obiektywną kategorią charakteryzującą ludzką egzystencję; natomiast styl życia - zgodnie z naszą propozycją - jest empiryczną kategorią socjologicznej analizy zróżnicowania sposobów zachowania ludzkiego."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Andrzej Siciński, Styl życia - problemy pojęciowe i teoretyczne, (w:) tegoż (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN, 1976, s. 16.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): styl życia
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 12:00