MAPA GEOGRAFICZNA

Nazwa definicji: 
MAPA GEOGRAFICZNA
Treść wpisu: 

Andrzej W. Różycki (1990): "Mapą geograficzną nazywamy zmniejszony, matematycznie określony, umowny obraz powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, przedstawiający rozmieszczenie i stan różnych zjawisk przyrodniczych i społecznych, scharakteryzowanych zgodnie z przeznaczeniem każdej konkretnej mapy".

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Andrzej W. Różycki, Podstawy topografii. Skrypt dla studentów Wydziału Geologii, Warszawa: Wyd. UW, 1990, s.30.
Dodane przez: 
Węzeł centralny