TURYSTYKA KULTUROWA

Nazwa definicji: 
TURYSTYKA KULTUROWA
Treść wpisu: 

Turystyka kulturowa – sensu stricto to każda forma turystyki, której celem jest kontakt turystów z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym odwiedzanego obszaru (dzieła sztuki, architektura, pomniki historii, folklor), wykorzystująca przy tym przede wszystkim ogólnie dostępną ofertę kulturalną (muzea, galerie, teatry, koncerty, festiwale, etc.); sensu largo to wszelkie rodzaje turystyki, które mają związek z szeroko rozumianą kulturą, w tym także kulturą powszechną, codzienną, współczesną.

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Miejsca spotkań kultury i turystyki (w:) Beata Krakowiak, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka. Miejsca spotkań, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2013, ss. 30-31.
Dodane przez: 
Węzeł pomorski