GUST (SMAK)

Nazwa definicji: 
GUST (SMAK)
Treść wpisu: 

Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "Smak (...) charakterystyczny dla danej epoki lub danej grupy społecznej zespół upodobań estetycznych, uświadamianych w mniejszym lub większym stopniu, określających stosunek do dzieł sztuki i wpływających na ich percepcję. Obowiązujący w danym czasie smak jest wynikiem zarówno tradycji, jak i nowych tendencji w sztuce.(...) Smak jest z reguły zróżnicowany społecznie, (...) Kategoria smaku pojawiła się po raz pierwszy w połowie XVII wieku w pismach hiszpańskiego teoretyka Baltasara Graciána. (...) Smak jest jednym z podstawowych pojęć w estetyce Immanuela Kanta (...)"

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Słownik Terminów Literackich, Ossolineum, 2000, s. 514.
Dodane przez: 
Węzeł centralny