GUST (SMAK)

Nazwa definicji: 
GUST (SMAK)
Treść wpisu: 

Smak (gust) – poczucie piękna, zdolność lub umiejętność oceny wartości estetycznych, subiektywna tendencja do wyższego oceniania pewnych wartości[1]. Kategoria ta była szczególnie popularna w estetyce filozoficznej w XVIII i XIX wieku za sprawą Krytyki władzy sądzenia Immanuela Kanta. W ostatniej z trzech Krytyk Kant przedstawia smak jako warunek możliwości orzekania o pięknie i jego kontemplowania[2]. więcej

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł centralny