LEGENDA NAUKOWA

Nazwa definicji: 
LEGENDA NAUKOWA
Treść wpisu: 

Wg Adama Podgóreckiego (1980): "Wśród rozmaitych rodzajów legend naukowych (przez legendę naukową (...) należy rozumieć  nieprawdziwą,w jakimś stopniu, opowieść mającą na celu podwyższenie społecznej rangi określonej tezy naukowej) wyróżniono uprzednio legendę naukową dotyczacą teraźniejszości. Jak się zdaje, rozwój nauki światowej znajduje się obecnie na tym etapie, na którym produkowanie i fabrykowanie tego rodzaju legend zaczyna być procesem nagminnym."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Adam Podgórecki, Legenda naukowa, (w:) Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski, (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum, 1980, s.116.
Dodane przez: 
Węzeł centralny