DZIEDZICTWO KULTUROWE

Nazwa definicji: 
DZIEDZICTWO KULTUROWE
Treść wpisu: 

Pierre Bourdieu (1974): "Dziedzictwo jest zespołem praw pierwokupu przyszłości [préemption sur le futur] - pozycji społecznych do zajęcia, i przez to - możliwych sposobów bycia człowiekiem." ç

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Pierre Bourdieu, Avenir de classe et causalité du probable, (w:) "Revue Française de Sociologie", t.XV, 1974, s.15.
Dodane przez: 
Węzeł centralny